De Boetselaersborg

Het huis is gemakkelijk te vinden. Het ligt aan de zuidkant van het stadje 's-Heerenberg. Bij een wandeling over de wallen rond het kasteel Huis Bergh en door het stadje 's-Heerenbergh, is het huis goed te zien, maar het is niet toegankelijk. De Boetselaersborg, is een rijksmonument. Het huis werd in 1550 gebouwd op fundamenten uit de 14e eeuw door Daem en Hector, bastaardzonen van Willem III van den Bergh en Liese Poer, herbergierster. Het draagt de naam van Willem van den Boetzelaar thoe Toutenburg, landdrost van Bergh, die de havezathe in 1632 geheel in leen opdroeg aan de graaf.
De Boetselaersborg, Het Kattenburg 6 in 's-Heerenberg is een rijksmonument. Het huis werd in 1550 gebouwd op fundamenten uit de 14e eeuw door Daem en Hector, bastaardzonen van Willem III van den Bergh en Liese Poer, herbergierster. Hiervan getuigt de gevelsteen in de traptoren, waarin zich oorspronkelijk de ingang bevond. Bij de inval van de Geuzen in 1570 werd het huis ernstig beschadigd. Het draagt de naam van Willem van den Boetzelaar thoe Toutenburg, landdrost van Bergh, die de havezathe in 1632 geheel vernieuwde en in leen opdroeg aan de graaf. In 1725 werd het huis nog omringd door een gracht; op de voorhof bevonden zich een koetshuis en paardenstallen. Bij de grote verbouwing in de 19e eeuw kreeg het huis een nieuwe gevel met de ingang
op het zuiden, die thans nog bestaat. In 1927 werd het gerestaureerd. Het huis is eigendom van Huis Bergh.

Het huis is gemakkelijk te vinden. Het ligt aan de zuidkant van het stadje 's-Heerenberg. Bij een wandeling over de wallen rond het kasteel Huis Bergh en door het stadje 's-Heerenbergh, is het huis goed te zien, maar het is niet toegankelijk.

Bron: Wikipedia Boetselaersborg

Het Kattenburg Model.NdtrcItem.HouseNumber
7041 AS, 's-Heerenberg