Hondenlosloopgebied Huis Bergh (Bos & Akkerranden)

Er zijn een flink aantal plaatsen in de omgeving waar de hond los mag lopen.

Losloopzone rondom Zwarte Kolkseweg
Aan het begin van de Zwarte Kolkseweg in 's-Heerenberg, tegenover de sportvelden, is een losloopzone (zie kaart, met rood aangegeven is losloopgebied). In dit bosperceel kunnen de honden overal loslopen, ook op het veld bij de molen.

Losloop wegen/ route
Op de gehele Zwarte Kolkseweg mogen de honden los, dit zandpad loopt helemaal door het bos en komt uit bij de Oude Eltenseweg, vlakbij hotel restaurant Het Montferland. De honden moeten hier wel op het pad blijven en dus onder controle staan. Enkele meters aangelijnd in de bosranden snuffelen is uiteraard geen probleem, maar houd hem aan de lijn wanneer je een hond hebt die hier het bos in kan schieten en op jacht gaat.

De Zwarte Kolkseweg is een weg van de Gemeente. Overal in de Gemeente Montferland mogen de honden buiten de bebouwde kom loslopen (situatie september 2015). Dus ook op de Oude Eltenseweg, de Vossenweg en de Herdersweg. Hier geldt ook dat ze niet het bos of het veld in mogen.

Losloopzone Mengelenberg
Bij de Mengelenberg is er een losloopzone links bij het begin van De Zonnekroek, gezien vanaf de Mengelenbergseweg. Ook op de Zonnekroek zelf mogen de honden loslopen (Gemeenteweg).


Zijn er onlangs losloopgebieden aangepast?
Enkele losloopzones (bij hotel Montferland en De Mengelenberg) zijn per oktober 2015 aangepast omdat ze een nadelige invloed hadden op de aanwezige (gewenste) natuurwaarden en die van de aangrenzende gebieden van het bos.

Handhaving
De boswachter ziet toe op het loslopen van honden waar dit niet is toegestaan en kan verbaliserend optreden.

Meer informatie over de losloopgebieden en het beleid van Huis Bergh is hier te vinden. 

Bron: Huis Bergh